Nowinki naukowe

Jest opinia o zwiększeniu dotacji dla Narodowego Centrum Nauki!

Narodowe Centrum Nauki może liczyć w tym roku na większe dotacje. Podwyżka ma być niebagatelna – jej wysokość może sięgać nawet miliona zł. Pieniądze będą przeznaczone na utworzenie nowych etatów.

Dodatkowe środki z pewnością są potrzebne. Do Centrum wpływa coraz więcej wniosków od naukowców ubiegających się o granty. Wiąże się to z koniecznością zatrudniania dodatkowych osób do ich opracowywania, a to oczywiście pociąga za sobą koszty. Dotychczasowe kadry zdecydowanie nie są w stanie zaspokoić rosnących potrzeb Centrum.

NCN działa stosunkowo od niedawna. Powołano je do życia w kwietniu 2010 r., jednak faktyczna działalność Centrum rozpoczęła się w marcu 2011 r. Jego działalność ma duże znaczenie dla polskiej nauki, dlatego potrzeba utworzenia nowych etatów jest coraz bardziej nagląca.

Sejmowa komisja nauki uchwaliła już opinię dla ministra finansów dotyczącą zwiększenia dotacji na Centrum. Teraz trafi ona do rozpatrzenia przez marszałka sejmu. Do tej pory minister finansów sceptycznie odnosił się do planów zwiększenia budżetu Centrum, bardzo możliwe jednak, że tym razem jego opinia będzie pozytywna.

Potrzebę utworzenia dodatkowych etatów w NCN zasygnalizowała też Maria Elżbieta Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas ostatniego posiedzenia komisji edukacji.

 
image
image
image